تعرفه خرید شماره اختصاصی

 
شما میتوانید برای داشتن قابلیت دریافت اقدام به خرید شماره اختصاصی بنمائید
برای این کار در قسمت تماس با ما شماره اختصاصی مورد نظر خود را اعلام نموده و طی زمان 24 ساعت به شما قیمت و دسترسی به ثبت شماره اختصاصی اعلام می گردد ویا با مراجعه به بخش خرید شماره اختصاصی از لیست شماره های آماده برای فروش با اعتبار موجود در حساب کاربری خود شماره مورد نظر خود را انتخاب و خرید کنید .
1. آبونمان شماره اختصاصی یکساله خواهد بود.
2.آبونمان شماره انحصاری مشتریان تا زمان تغییر سر شماره های جدید از سوی شرکت همراه اول اعتبار داشته وپس از آن بر اساس سرشماره های جدید اعلام شده معتبر خواهد بود

فروش ویژه شماره اختصاصی باپیش شماره 3000 

 

شماره

قیمت معمولی (ریال)

قیمت ویژه (ریال)

8 رقمی

 2600000

1850000

 10 رقمی

 1050000

 600000

12 رقمی

 850000

500000

 14 رقمی

210000

150000

 

 

 

فروش ویژه شماره اختصاصی باپیش شماره 1000

 

شماره

قیمت شماره نیمه رند(ریال)

قیمت شماره غیر رند(ریال)

8 رقمی

 8000000

4000000

 10 رقمی

 2000000

 1200000

12 رقمی

 1500000

1000000

 14 رقمی

500000

 200000