ویژه دانشگاه ها

 

کاربردهای خاص سامانه پیامک ویژه دانشگاه ها

  

•اطلاع رساني جهت ساعات برگزاري امتحانات و آزمون‌ها
•اطلاع رساني جهت تاريخ انتخاب واحد مربوط به رشته هاي مختلف
•امكان ارتباط سيستم هاي مختلف آموزش و ثبت نمرات
•امكان اختصاص خط مجزا به معاونت‌هاي مختلف دانشگاه
•دريافت نظرات و پيشنهادات دانشجويان و پرسنل به صورت اختصاصي
•اطلاع رساني جهت تاريخ حذف و اضافه
•اطلاع رساني جهت تغيير تاريخ تشكيل كلاس‌ها
•اطلاع رساني جهت سمينار‌، دفاعيه و نمايشگاه ها
•اطلاع رساني جهت ثبت نام دانشجويان
•امكان تهيه گزارشات تحت وب
•امكان سفارش غذا توسط پيامك  براي سلف سرويس دانشگاه