ویژه بیمارستان ها

 

کاربردهای خاص سامانه پیامک ویژه بیمارستان ها

سیستم نوبت دهی غیرحضوری جهت بیماران بوسیله پیام کوتاه (بیمار با ارسال پیام کوتاه به شماره اختصاصی شما جهت ویزیت و یا آزمایشگاه و یا رادیولوژی و....  در تمام ساعات شبانه روز، نوبت ( تاریخ و زمان و کدرهگیری) خود را بصورت اتوماتیک از سوی این سامانه بوسیله پیام کوتاه دریافت می نماید.)
•ارسال اطلاعات پزشکی ، دارویی و.....  بصورت خودکار و در تمام اوقات شبانه روز
•اعلام جلسات کاری با همکاران و پرسنل
•اعلام جلسات کاری با اساتید و پزشکان
•ارسال خبرنامه به پرسنل
•ارسال خبرنامه به اساتید و پزشکان
•ارسال خبر بخش نامه ها و مصوبات به همکاران
•اعلام جلسات کاری با همکاران وسازمان های دیگر
•ارسال پیام تبریک و تهنیت به مناسبت خاص
•اعلام خبر به گروه های کاری
•اعلام خبر های عمومی بر روی تلفن همراه
•ایجاد ارتباط سریع و با کمترین هزینه ممکن بین بیمار و بیمارستان
•پاسخ به سئوالات و دریافت نظرات و پیشنهادات بیماران در مورد خدمات ارائه شده
•اعلام سمینار های کاری به پرسنل و پزشکان و .....
•ارسال پیام تبریک و تهنیت به مناسبت خاص
•برگزاري نظرسنجي
•برگزاري مسابقات